IMG_0007_iphoneseblack_portrait

NORSK DYREOMSORG - ENDELIG SOM MOBILAPP

Storsamfunnet stiller stadig større krav til dokumentering av ansvarlig drift, spesielt med fokus på dyrevelferd. Det er bonden som må gjøre jobben, og derfor ble Norsk Dyreomsorg stiftet. Vi er bønder og vet hvordan hverdagen er, og at mange trenger hjelp til å sette gården inn i et system som tilfredsstiller de krav som stilles. 

Vi kaller vårt system «Gardsnøkkel». «Gardsnøkkelen» gir en komplett oversikt over gården, slik at en annen bonde kan hjelpe til hvis noe uforutsett skulle skje. I praksis betyr dette at bonde hjelper bonde både i gode og litt mindre gode dager.

Med et medlemskap i Norsk Dyreomsorg, er vi sammen om ansvaret.

Priser og planer

Gratis

kr 0
 • Mobilappen er fritt tilgjenglig med all funksjonalitet - HELT GRATIS

Lite versjon

kr 899 Årlig
 • Eksporter ut all informasjon som PDF til ønsket epost
 • Alt i gratis versjon
Populær

Medlemsskap i Norsk Dyreomsorg

kr 6999 Årlig
 • Utrykningsassistanse ved krise
 • Alt i lite versjon

Dette er gardsnøkkelen

 • Digitalt oppsett som beskriver alt som omhandler dyredriften på gården.
 • Det er en enkel oversikt over alle driftsenheter (fjøs, besetninger mm) som gjør det mulig for andre enn bonden å drifte gården i løpet av kort tid etter oppringing.
 • Gardsnøkkelen vi eksempelvis inneholde antall besetninger, antall dyr, lokasjon, foringsplaner, tidspunkt for kalvinger/lamminger/kjeing etc.
 • Detaljerte oversikter over tekniske innretninger og bruken av disse. Det kan være traktor, for-blander, mini-lastere, styring av gjødselanlegg.
 • Detaljert oversikt over alarmer, brannvern. sikringsskap, vanninntak, hoved kraner,  siloer, kraftforautomater med mer.
 • Kontaktinfo til kritisk personell (faste elektrikere, rørlegger, eks naboer med god kunnskap om driften, melk/slakteriforbindelser etc)

Sammen om ansvaret

Gardsnøkkelen skal være så detaljert og godt oppsatt at nesten hvem som helst kan hjelpe til på gården din, og sikre god dyreomsorg hvis noe skulle skje med deg eller de nærmeste.

dyreomsorg_150618_1399
dyrevelferd_150618_1367

Drive gården best mulig

Det er mange organisasjoner som tilbyr rådgivning, men ofte bare som et gratis supplement av annen tilknytting.

Dette mener vi er rådgivning uten direkte ansvar. Vi vil gi bonden råd som betaler seg selv på bunnlinjen, samtidig som det fremmer god dyrevelferd!

Bli kontaktet for et besøk og en presentasjon

Ønsker du å vite mer om Norsk dyreomsorg og hva vi kan gjøre for deg? Fyll ut skjemaet under så kontakter vi deg for å svare på spørsmål du måtte ha, eller avtale et tidspunkt der vi kommer hjem til deg for en presentasjon helt gratis.