Bonde og Dyreomsorg

Storsamfunnet stiller stadig større krav til dokumentering av ansvarlig drift, spesielt med fokus på dyrevelferd. Det er bonden som må gjøre jobben, og derfor ble Norsk Dyreomsorg stiftet. Vi er bønder og vet hvordan hverdagen er, og at mange trenger hjelp til å sette gården inn i et system som tilfredsstiller de krav som stilles. 

Vi kaller vårt system «Gardsnøkkel». «Gardsnøkkelen» gir en komplett oversikt over gården, slik at en annen bonde kan hjelpe til hvis noe uforutsett skulle skje. I praksis betyr dette at bonde hjelper bonde både i gode og litt mindre gode dager.

Med et medlemskap i Norsk Dyreomsorg, er vi sammen om ansvaret.

Sammen om ansvaret

Gardsnøkkelen skal være så detaljert og godt oppsatt at nesten hvem som helst kan hjelpe til på gården din, og sikre god dyreomsorg hvis noe skulle skje med deg eller de nærmeste.

Hvor gode rutiner har du egentlig?

Ta testen og se hvordan du scorer

Drive gården best mulig

Det er mange organisasjoner som tilbyr rådgivning, men ofte bare som et gratis supplement av annen tilknytting.

Dette mener vi er rådgivning uten direkte ansvar. Vi vil gi bonden råd som betaler seg selv på bunnlinjen, samtidig som det fremmer god dyrevelferd!