Gardsnøkkel

Gardsnøkkelen er et digitalt oppsett på din gårdsdrift. Denne er utformet og så detaljert at nesten hvem som helst kan hjelpe til og sørge for god dyreomsorg hvis noe skulle skje med bonden og dens nærmeste.

Dette er gardsnøkkelen:

  • Digitalt oppsett som beskriver alt som omhandler dyredriften på gården.
  • Det er en enkel oversikt over alle driftsenheter (fjøs, besetninger mm) som gjør det mulig for andre enn bonden å drifte gården i løpet av kort tid etter oppringing.
  • Gardsnøkkelen vi eksempelvis inneholde antall besetninger, antall dyr, lokasjon, foringsplaner, tidspunkt for kalvinger/lamminger/kjeing etc.
  • Detaljerte oversikter over tekniske innretninger og bruken av disse. Det kan være traktor, for-blander, mini-lastere, styring av gjødselanlegg.
  • Detaljert oversikt over alarmer, brannvern. sikringsskap, vanninntak, hoved kraner,  siloer, kraftforautomater med mer.
  • Kontaktinfo til kritisk personell (faste elektrikere, rørlegger, eks naboer med god kunnskap om driften, melk/slakteriforbindelser etc)

Med et medlemskap i Norsk dyreomsorg er vi sammen om ansvaret.

Bli kontaktet for et besøk og en presentasjon

Ønsker du å vite mer om Norsk dyreomsorg og hva vi kan gjøre for deg? Fyll ut skjemaet under så kontakter vi deg for å svare på spørsmål du måtte ha, eller avtale et tidspunkt der vi kommer hjem til deg for en presentasjon helt gratis.