Hvor godt forberedt er du?

Hvor godt forberedt er du dersom noe uventet skulle skje med deg eller dine nærmeste? Av og til oppstår situasjoner der gode rutiner og et godt nettverk må til for å sikre dyreomsorgen på gården.

0%

Ser du for deg en situasjon der du kan ha behov for assistanse for å sikre dyrevelferden på kort varsel?
(akutt situasjon f.eks. sykehusopphold for deg eller dine nærmeste)

Har du en god plan hvis du trenger assistanse for å sikre dyrevelferden første 24t?

Har du pr i dag forsikring som dekker utgiftene i et slikt tilfelle der du trenger assistanse?

Trenger du en forsikring som dekker et tilfelle der du trenger assistanse?

Kunne du tenke deg å få et skilt på fjøsdøra di, som synliggjør at du er tilsluttet Norsk Dyreomsorg?

Ville du sette pris på å få dette synliggjort i en offentlig tilgjengelig database der «alle» kan se at du har god dyreomsorg?

Føler du deg ofte alene om ansvaret i din driftsenhet?

Savner du noen ganger en sparringspartner i ditt daglige virke i landbruket som du kan dele dine tanker og utfordringer med?

Opplever du noen ganger at det offentlige pålegger deg mer enn du kan gjennomføre?

Er det nødvendig med opplæring for å styre ditt dyrehold på kort varsel?

Hvor gode rutiner har du?
Du har gode rutiner og god kontroll

Så bra! Du er en bonde med gode rutiner for å ivareta dyreomsorgen i ditt fjøs.
Med et medlemskap i Norsk dyreomsorg er vi sammen om ansvaret.
Som hos de fleste andre, kan også du gjøre noe for å forbedre rutinene enda litt til.

En quiz kan selvfølgelig ikke svare på om du har gode rutiner eller ei, men vi håper du ser viktigheten av å ha et godt nettverk rundt deg hvis noe skulle oppstå.
Med et medlemskap i Norsk dyreomsorg er vi sammen om ansvaret.

Bli kontaktet for et besøk og en presentasjon

Ønsker du å vite mer om Norsk dyreomsorg og hva vi kan gjøre for deg? Kontakt oss enten via telefon eller email listet under, så svarer vi på de spørsmål du måtte ha, eller avtaler et tidspunkt der vi kommer hjem til deg for en presentasjon helt gratis.

Email – bonde@dyreomsorg.no
TLF – 90050933