Hvor gode rutiner har du?

0%

Ser du for deg en situasjon der du kan ha behov for assistanse for å sikre dyrevelferden på kort varsel?
(akutt situasjon f.eks. sykehusopphold for deg eller dine nærmeste)

Har du en god plan hvis du trenger assistanse for å sikre dyrevelferden første 24t?

Har du pr i dag forsikring som dekker utgiftene i et slikt tilfelle der du trenger assistanse?

Trenger du en forsikring som dekker et tilfelle der du trenger assistanse?

Kunne du tenke deg å få et skilt på fjøsdøra di, som synliggjør at du er tilsluttet Norsk Dyreomsorg?

Ville du sette pris på å få dette synliggjort i en offentlig tilgjengelig database der «alle» kan se at du har god dyreomsorg?

Føler du deg ofte alene om ansvaret i din driftsenhet?

Savner du noen ganger en sparringspartner i ditt daglige virke i landbruket som du kan dele dine tanker og utfordringer med?

Opplever du noen ganger at det offentlige pålegger deg mer enn du kan gjennomføre?

Er det nødvendig med opplæring for å styre ditt dyrehold på kort varsel?

Hvor gode rutiner har du?
Du har gode rutiner og god kontroll

Så bra! Du er en bonde med gode rutiner for å ivareta dyreomsorgen i ditt fjøs.
Med et medlemskap i Norsk dyreomsorg er vi sammen om ansvaret.
Som hos de fleste andre, kan også du gjøre noe for å forbedre rutinene enda litt til.

En quiz kan selvfølgelig ikke svare på om du har gode rutiner eller ei, men vi håper du ser viktigheten av å ha et godt nettverk rundt deg hvis noe skulle oppstå.
Med et medlemskap i Norsk dyreomsorg er vi sammen om ansvaret.